ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

Обществен съвет

Председател:

  • Цвета Яръмова - родител

Членове:

  • Еленка Илиева - родител
  • Капка Желязкова - родител
  • Сения Мехмед - представител на Община Карнобат
  • Йорданка Тончева - общественик