ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

Материална база

  1. Обособена зона за децата от предучилищното образование;

  2. Учебна зона за учениците от начален етап;

  3. Учебна зона за учениците от прогимназиален етап;

  4. Компютърен кабинет;

  5. Училищна библиотека;

  6. Открити зони за игра и спорт;

  7. Медицински кабинет;

  8. Сектор за административно и техническо обслужване

  9. Физкултурен салон

 10. Открита площадка по БДП