ОУ "Петко Рачев Славейков"

Основно училище в град Карнобат

В Основно училище "Петко Рачев Славейков" град Карнобат, община Карнобат, област Бургас учат 195 деца и ученици. Те се обучават от 19 педагози, един ресурсен учител и логопед.

В училището има две подготвителни групи, 7 паралелки и 6 групи за целодневно обучение.

Учениците се чувстват щастливи и удовлетворени от обновените класни стаи и модерно оборудваните компютърен кабинет, интерактивен кабинет, кабинет за занимания по интереси и физкултурен салон.

Скъпи родители, основното образование е изключително важен етап от развитието на ученика.

Това е времето през което се създават условия за формиране на ключови компетентности като предпоставка за учене през целия живот.

Ние не можем да ви обещаем, че ще дадем ключът на успеха на вашето дете, но можем да ви гарантираме, че ще му покажем стъпките към една успешна професионална реализация. 

Актуални новини