ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

Екип

Уважаеми родители, изборът на основно училище е важна крачка в живота на детето и на цялото семейство. Тук се слага трайното, същностно начало на целия живот. Основно училище „Петко Р. Славейков“ гр. Карнобат е създадено, да помага на децата да разкрият истинските си заложби в свят от безкрайни възможности. Нашето училище е различно, красиво и цветно.

Защо да изберете нас?

Основно училище „Петко Р. Славейков“ е разположено в квартал „Славейков“, наподобява домашната среда и разполага с цветна градина в средата с пейки.

Училището е разположено на един етаж. Разполага с учебни стаи. модерно оборудваните компютърен кабинет, интерактивен кабинет, кабинет за занимания по интереси и физкултурен салон, кабинет на ресурсния учител, лекарски кабинет и канцелария. Във всяка стая има мултимедия за провеждане на електронно обучение.

За нашите най-малки ученици от подготвителните групи сме осигурили място за игра и почивка. Децата разполагат със защитен двор за свободна игра и уроци по естествени науки. Осигуряваме постоянен контакт с природата и земята. Ние осигуряваме висококвалифицирани мотивирани преподаватели. Ние уважаваме и разбираме децата със специални образователни потребности и подкрепяме техните семейства. Родителите получават редовна информация за развитието на детето си.

Насърчаваме открит диалог между родители и преподаватели.

Ние уважаваме културните, етнически и социални различия.

  Ангел Терзииванов - Директор

  Красимира Балимезова - Заместник-директор по учебната дейност

  Гинка Русева - учител подготвителна група

  Медиха Адем - учител начален етап

  Валентина Гочева - старши учител начален етап

  Светлан Тонев - старши учител начален етап

 Лена Чепанова - старши учител начален етап

Таня Георгиева - учител по Български език и литература                                                                                            

 Златина Атанасова - учител по Руски език

Дияна Тодорова - старши учител по математика и информационни технологии

Йорданка Танева - старши учител по ФВС

Стефка Динкова - старши учител по природни науки

Мария Добрева Петрова - Иванова - старши учител в ЦОУД начален етап

Стоянка Енева - старши учител в ЦОУД начален етап

Мая Бурада - учител в ЦОУД начален етап

Нели Тодорова - старши учител в ЦОУД начален етап

Пенка Танева - старши учител в ЦДОУ прогимназиален етап

Драгомир Стойчев - старши учител в ЦДОУ прогимназиален етап

Златина Байчева - образователен медиатор