ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

Равен достъп в кризи

 На 9 юни по Дейност 2 по проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

премина обучението на ученици от 1 клас. Темата на обучението беше "Работа в електронната платформа Школо - виртуална класна стая".

Малките ученици се научиха как да работят с платформата и как при дистанционно обучение да посещеват виртуалната класна стая.

Четири часа първокласниците се учиха и упражняваха, като използваха специалните таблети за работа в електронна среда.