ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

"Позитивна работа в екип"- обучение, гр. Каварна

     От 07.06.2024г. до 09.06.2024г. в "Роял Гранд хотел", гр. Каварна, Тренинг и обучителен център "Щастие"

     проведе обучение на педагогическите специалисти от ОУ "Петко Рачев Славейков", гр. Карнобат по програма 

     за повишаване на квалификацията, вписана в информационния регистър на одобрените от МОН програми.

     Теми на обучението:

  •      "Позитивна комуникация в образованието / в екипа, с децата, с родителите/. Как да водим трудните разговори, да се справяме с конфликтни ситуации, да разбираме и да бъдем разбрани."

 

  •    "Позитивна работа в екип. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива."