ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

1 паралелка в първи клас с 25 ученици

1 група за деца 5и 6 годишна възраст за предучилищна подготвителна група до 25 деца

 

УЧИЛИЩЕН ГРАФИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ  В ОУ"ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" ГР. КАРНОБАТ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

ДЕЙНОСТИ: СРОК
Подаване на заявления  за постъпване в първи клас  До 31.05.2024г. всеки работен ден от 08:00 до16:30 часа
Обявяване на резултатите с приетите ученици в първи клас  03.06.2024г.
Записване на приетите ученици на първо класиране  До 07.06.2024г. /включително/ всеки работен ден от08:00 до  16:30 часа
Обявяване на свободните места след първо класиране  10.06.2024г.
Обяваване на резултатите с приетите ученици на второ класиране  13.06.2024г.
Записване на приетите ученици на второ класиране  До 14.06.2024г.
Обявяване на свободните места след второ класиране  На 18.06.2024г.
Записване на ученици на незаетите места в първи клас  До 15.09.2024г.
На основание чл. 45 от Наредба № 10 от 01.09.2019г. за организацията на дейностите в училищното образование, директорът утвърждава списъците на приетите ученици в първи клас  До 15.09.2024г.