ОУ "Петко Рачев Славейков"
Основно училище в град Карнобат

Административни услуги

В звеното за административно обслужване (ЗАО) се приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения. Регистрират се и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

Адрес: гр. Карнобат, ул. „Витоша” № 68 ст. 7

Приемно време: всеки работен ден от 8:00 до 15.30 ч.

Телефон: 0559 22957

Лице за контакт:

Катя Димитрова - завеждащ административна служба в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване".

Образци на документи на предоставени услуги от Основно училищe „Петко Рачев Славейков“ гр. Карнобат: